Interpretació

Interpretació Jurada

 

La interpretació jurada té unes característiques especials. Generalment se sol·licita la
presència d’un intèrpret jurat en un judici, en una intervenció davant notari o en una
declaració quan alguna de les persones que ha d’intervenir en l’acte no entén o no és
capaç d’expressar-se en la llengua en què es desenvolupa l’acte. Això la deixaria en
situació d’indefensió, per la qual cosa la llei preveu la figura de l’intèrpret.

Intervenim en judicis, declaracions davant de notari i en totes les situacions en què siguin necessaris els nostres serveis.