Traductora i intèrpret jurada, lingüista de formació amb una sòlida experiència en traducció jurídica i jurada, treballo en tots els camps en què es mou un traductor jurat: dret, economia, enginyeria, construcció civil, informes mèdics i altres.
Conec bé les meves llengües de treball, i la cerca terminològica és un dels meus punts forts. Podeu estar segurs que trobaré el terme o expressió més escaient per traduir els vostres documents.
La meva formació i la meva experiència pluridisciplinàries són una riquesa que aplico a la realització de les vostres traduccions.
-Traductora-Intèrpret jurada de francès habilitada pel Ministeri d’Afers Exteriors des de 1999
-Traductora jurada espanyol-català des de 1999; Intèrpret jurada de francès-català i espanyol-català
habilitada per la Generalitat de Catalunya des de 1996
-Membre de l’ATIJC (Associació de Traductors i Intèrprets Jurats de Catalunya)

Sobre nosaltres