Traducció

Què és la traducció jurada?

 

Una traducció jurada és una traducció amb caràcter oficial, feta per traductors jurats nomenats pel Ministeri d’Afers Estrangers, per la Generalitat de Catalunya o pels governs d’altres comunitats autònomes que en tinguin les competències. Aquest tipus de traducció és indispensable quan s’han de presentar davant d’organismes públics espanyols documents oficials expedits en un altre país o a la inversa.